Nietzsche Tan Kızıllığı Birinci Kitap Üstüne Bir İnceleme

Nietzsche uzun yaşayan her şey yavaş yavaş akılla öylesine doldurulur ki, bu sayede akılsızlıktan gelen kökeni ihtimal kalır diyor. Ve aynı şekilde iyi tarihçinin esasen her zaman karşı çıkar savında …

Devamı →

Althusser Üzerine Kısa Bir İnceleme

Althusser: “Marksizm teorik bir anti hümanizmdir diyor ” Lenin ve Felsefe” adlı yapıtında. Bu sözden yola çıktığımızda çeşitli yanlış anlaşılmalarla karşılaşabiliriz. Bunlardan en temel olanı insan düşmanlığıdır ki bu sözün …

Devamı →

Televole Dini ile Namaz

Katı yöntemler ve despotik uygulamalarla toplumsal bir vaka haline gelen ve asırlar boyu olmadık işkence ve katliamların uygulayıcısı olan yetmiyormuş gibi bir iktidar kavgası içinde olan “Din” nedir. Sözde Ruhbanlar …

Devamı →

Sartre Felsefesinde Bilinç, Ego ve Özgürlük

Salt aklın yaslanabileceği bir tarih yoktur, çünkü tarih özneler arası bir savaştan ziyade öznenin kendi içinde kendi dışında olmak kaydıyla verdiği sahnenin gölgesidir. Özne hiçbir zaman bilinç eksikliğinden kurtulamaz ve …

Devamı →

Eylem ve Ahlak

İnsanı,insan yapan temel öğeler vardır mesela ahlak. Ahlakın en büyük ölçüsü eylemlerdir. Eylemsizlere sıfat takabiliriz (güzel, büyük, küçük, korkunç vs.)fakat ahlakdan bahsedemeyiz. Taşın ahlakı yok. Ahlak nasıl var olur sorusu …

Devamı →

Hiçlik Sayesinde Zamanla Çarpışan Dasein ve Eksiğin Mahkumu İnsan

Bu makaleye başlamadan önce size doğru cevap verildiği takdirde bir çok şeyi açığa çıkaracak olan bir soru soracağım. Eğer var olan kurulu düzende terimlerin birden çok anlamı olduğunu kabul ediyorsanız …

Devamı →

Şizofreni, Felsefe, Yazın ve Pratik

Sorgulumak bir zihin egzersizi olarak ele alınamaz. Sorgulamak meydan okumaktır. Sorgulamak başkaldırmaktır. Dolayısıyla neyin sorgulama neyin yanılsama olduğunu iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Sorgulamak başkaldırıyla, meydan okumayla açığa çıkıyorsa sorgulamadır. Felsefeyi …

Devamı →

Eksiği Nesnel Biçendir Sosyalizm

“21.y.y Sözlüğü” adlı kitabında Jacques Atalli aşkın tanımını “en çok konuşulan, en az tüketilen konu. İnsanoğlunun ilk çılgınlığı, insanlığın son koruyucusu.” olarak yapıyor. Liberal kuramcıların empoze ettiği bireycilik hastalığı yöntem …

Devamı →

Hegel Felsefesinde Tanrı’nın Rolü

“Felsefi bir varoluş haline gelebilen gerçek insansal varoluşun var olması için, kendinin bilinci de olması gerekir.”diyor Kojeve Hegel’i yorumladığı kitabında. Buradan Descartes felsefesindeki öz bilinç eksikliğine ulaşabiliriz. “Düşünüyor”dan yola çıkarken …

Devamı →

Özgür İrade Sorunsalı

Max Planck “Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş”adlı kitabında determinizm mi indeterminizm mi sorusuna cevap arıyor. Ve bir soru soruyor:”Adamın biri bir kuleden aşağı yuvarlansa ona bu hareketi iç …

Devamı →