Yaşama Bir İhtimal Bırakılmış Mıdır?

Sıfırlanması bir yana, günden güne etkinliği arttırılan bir tektipleştirme, darbe girişimi sonrası ismi halen “yeni” olarak zikredilen bu menzilde güncellene geliyor. Teyakkuz halinde, günler geçerken, olağanüstü hal devam ederken, baskı, …

Devamı →

Cerahatin norma evirildiği ülke gerçektir

Bir arada yaşama istencinin önünde kurulan-yükselen setler, hendekler / eşikler yeni ayrımları beraberinde getiriyor. –Tahakkümün boyunduruk haline dönüştürülmesi, hemen her günün bir sınavla iliştirilmesi ne eksik, ne muğlâk, hepsi bir …

Devamı →

Hayata Tutunmak

Silik ve solgun, yarım yamalak, bir köşesiyse çoktan yanmış isimleri o cisimleri iyice bulanık, enikonu sis perdesinin ardına rehin edilmiş, yağmalanmış, yağır tutmuş bir “Türkiye vesikası” karşılaştığımızdır. Tehditle tahakkümün hep …

Devamı →

Hakikat Yıkımındır

Ümidin kırımı birbirini takip eden o tahakküm veçheleriyle eşzamanlı olarak güncellene gelen bir meseledir bu menzilde. Tahakkümün sınırlarının yeniden müesses nizama göre devşirildiği ve şekillendirildiği uzamda, hakikate varmış olandır elde …

Devamı →

Enseyi Karartmanın Vakti Bugündedir

Basbayağı bir teyakkuz hali içerisinde “cerahatin” gündelikleştirildiği, ceberut aklın; bir norm olarak yinelendiği korkuların daima diri tutulduğu bir ülkeye eviriliyoruz. Kâbusun gerçekliği onca senaryo söylemine rağmen eksiltmelerin ardışıklığı ile birlikte …

Devamı →

İki Elimiz O Katillerin Kirli Yakalarında Olabilecek Midir?

Çürütme istencinin bir tevatür ya da tahayyül olmaktan öte her şeyiyle dört dörtlük bir anlama evirildiği gerçekliğinin olan bitenle tanımlandırıldığı bir uzamdayız. Bir toplama ulaşmış olan dehşetengizlik tüm ol yıkımı …

Devamı →

Quo Vadis?

Hayatın sıradan olanın elinden çalınması, mütemadiyen güncellene gelen tehdit tenkit ve bunu tamamlayan tahakkümle birlikte çıkagelmektedir. Birlikte dönüştürülen, güncellenen bariz bir yıkımın mefhumunu her yere sirayet ettirmektir. Cerahat kesintisizleştirilirken, ol …

Devamı →

Hayatın Bir Rehinelik Uzamına Dönüşümü Artık Barizdir

Hayatın bu sınırda mutlak dönüşümü, kati surette geri alınamayacak hamlelerin birlikteliğinde bütünleştirilmektedir. Cerahatin o cühela cüretiyle hemhal halinde bunca patavatsızca bir dolu yalanla kurulan döngü ol yıkımdan gayrisini çıkartmadığı bariz …

Devamı →

Çürütmek Bu Toprağın Özetidir

Sistematik şiddet mefhumu belagatin yekpareliği ile birlikte türetilen hınç hamlesi tükenişi bir normatif olarak güncellemekte, bu toprakların yegâne özetini tanımlamaktadır. Tavır her günü çok daha zalimane bir yıkıma rehin edebilmek …

Devamı →

Yaranın Nasıl Bir Yük Olduğunu Anlıyor Musunuz?

Bir uzamın yaşamla bağlarının kopartılması, kendini hiç esirgemeden ortaya çıkartılan kavga siyaseti ve linç teşvikleriyle, tüm o yıkımla hemhal haliyle güncellene geliyor. Bugün bu sathı mahalde sözler yerini sükûtu hayalin …

Devamı →