Sanatta Ruhsal Linç ve Devrim

Sanatı irdelemeden önce sanatın ne olduğunu, neye hizmet etmesi gerektiğini görmemiz gerekiyor. Kendi tanımımla sanat bilim gibi hayal gücünden ve şüpheden beslenen ancak nesnel bilgileri teoriler yoluyla ortaya koymaya çalışan …

Devamı →

Dışlanmışlık ve mücadele üzerine

Düşüncelerimi anlatmaya başlamadan önce size şunu hatırlatmak isterim: Bu makale tarihe diyalektik materyalist bir başkaldırı niteliği taşımakla birlikte kimi noktalarda Marksizm’in genel yorumuyla çelişebilir. Ancak bu makale Marksizmi doğrudan anlatmaya …

Devamı →

Nietzsche Tan Kızıllığı Birinci Kitap Üstüne Bir İnceleme

Nietzsche uzun yaşayan her şey yavaş yavaş akılla öylesine doldurulur ki, bu sayede akılsızlıktan gelen kökeni ihtimal kalır diyor. Ve aynı şekilde iyi tarihçinin esasen her zaman karşı çıkar savında …

Devamı →

Althusser Üzerine Kısa Bir İnceleme

Althusser: “Marksizm teorik bir anti hümanizmdir diyor ” Lenin ve Felsefe” adlı yapıtında. Bu sözden yola çıktığımızda çeşitli yanlış anlaşılmalarla karşılaşabiliriz. Bunlardan en temel olanı insan düşmanlığıdır ki bu sözün …

Devamı →

Sartre Felsefesinde Bilinç, Ego ve Özgürlük

Salt aklın yaslanabileceği bir tarih yoktur, çünkü tarih özneler arası bir savaştan ziyade öznenin kendi içinde kendi dışında olmak kaydıyla verdiği sahnenin gölgesidir. Özne hiçbir zaman bilinç eksikliğinden kurtulamaz ve …

Devamı →

İşçi sınıfı ve Ateş

Lenin’in 1924 yılındaki ölümünden sonra Stalin bir dizi konferans verir. Kendisini Leninizmin temsilcisi olarak gören Stalin ve Lenin arasındaki uzlaşmazlıklardan biri ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı üzerinedir. Bunun ne …

Devamı →

Hiçlik Sayesinde Zamanla Çarpışan Dasein ve Eksiğin Mahkumu İnsan

Bu makaleye başlamadan önce size doğru cevap verildiği takdirde bir çok şeyi açığa çıkaracak olan bir soru soracağım. Eğer var olan kurulu düzende terimlerin birden çok anlamı olduğunu kabul ediyorsanız …

Devamı →

Şizofreni, Felsefe, Yazın ve Pratik

Sorgulumak bir zihin egzersizi olarak ele alınamaz. Sorgulamak meydan okumaktır. Sorgulamak başkaldırmaktır. Dolayısıyla neyin sorgulama neyin yanılsama olduğunu iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Sorgulamak başkaldırıyla, meydan okumayla açığa çıkıyorsa sorgulamadır. Felsefeyi …

Devamı →

Tarihin Sonu ve Felsefenin Neliği

Antik Yunan’dan günümüze varan süreç içinde kümülatif bir biçimde ilerleyen felsefenin diyalektik doğasını doğru bir biçimde açıklamak üretim ilişkilerinin tarih üzerindeki belirgin rolünü kabul etmeyi gerektirir. İnsanı düşünsel eyleme sürükleyen …

Devamı →

Eksiği Nesnel Biçendir Sosyalizm

“21.y.y Sözlüğü” adlı kitabında Jacques Atalli aşkın tanımını “en çok konuşulan, en az tüketilen konu. İnsanoğlunun ilk çılgınlığı, insanlığın son koruyucusu.” olarak yapıyor. Liberal kuramcıların empoze ettiği bireycilik hastalığı yöntem …

Devamı →