Biyografi

GURBETELLİ ERSÖZ ANISINA

Kadınlar yaşamın her alanında yerlerini alabilmek için olağan üstü bir irade, inanç, bilinç ile kararlı bir duruş sergilemek zorundalar. Bunun sebebi ulus-devlet modeli temelinde ki yaşam biçimlerinin kesinlikle kadın düşmanı biçiminde kurgulanmasıdır. Ulus- devlet erkek hegemonyasının geliştirilip, pekiştirilmesi üzerinden inşa edilmiştir. Kapitalist modernist sistem, halkları ulus-devlet, kadınları da evlilik modeli ile kendi mülkiyeti haline getirdi. Kendi kar dünyasında alabildiğine kullanmaya çalıştı.

Kadını da çıkarları doğrultusunda; Ev kölesi, ucuz iş gücü, cinsel meta haline getirerek kadın emeğini, bedeni, ruhunu çok yönlü bir sömürüye açtı. Son zamanlarda kadın özgürlük mücadelelerinin gelişmesi, kadın hak ve özgürlüklerinin talep edilir oluşu, kapitalist sistemi yeni arayışlar itmiştir. Bu kez ulus- devlet, evlilik kurumlaşmaları yerine bu özgürlük arayışlarını yeniden kendi sistemine angaje etmenin yöntemlerini geliştirmek istemektedir. Kapitalist sistem son derece pragmatiktir. Kendi yarattığı kurumlaşmaların işine yaramadığını görünce yine kendisi, yarattıklarının sonunu getirir. Bu kez de kadın özgürleşme arayışlarını kadını sistem içleştirerek, kendine tam benzeştirerek almak ister. Kadının erkekleşmesi diyebileceğimiz bu yaklaşım daha korkunç ve kadını tam bitirmedir.  

Bundan dır ki kadının yaşam da yer alışı kesinlikle kadın özgürlüğü çizgisinde, kadın renginde ve sesinden olmalıdır. Kürt kadının özgürlük mücadelesi işte tam da bu minval de giderek derinleşerek ilerliyor. Kapitalist modernitenin temel stratejik noktalarından dışlanan kadın, yaşamın her alanına kadın özgürlük mücadelesi ile yeniden giriş yapıyor.

Kadınların en fazla dışlandığı alanlar dan birisi de Medya-Basın-yayın alanıdır. Medya hakikatleri en yalın ve doğru bir biçimde yansıtma ile görevlidir. Kadınların tarihsel olarak sömürgeleştirilmesi nedeniyle,  özgürleşme mücadelesinde en etkili çalıştıkları alanlardan biri de medya-basın-yayın alanı olmaktadır. Hakikatleri olduğu gibi ezilenlerin bakışından yansıtabilmek, kadın bakışı ile yorumlayabilmek, yaşamın ayrıntılarını, farklılıklarını yakalayabilmek kadın açısından daha fazla mümkün olabilmektedir. Kadınlar yaşamın hakikatlerine ulaşma konusunda kadın daha yaratıcıdır. 

Kapitalist sistem; toplumun tüm gözeneklerine yapışan bir kene misali, sürekli kan emerken bu gerçeğini toplumdan gizleyebilmesi için yalan propagandalara, söylemlere, kavramlara, kuramlara ihtiyaç duyar. Bu yüzden de yalan medyaya, devletle yandaş çalışacak basın-yayın kuruluşlarına ve bu temelde çalışacak yalancı bireylere ihtiyacı vardır. Buradan bakıldığında da en fazla da devletin medya kurumları içinde devletçi, iktidarcı, karaktersiz tiplemeler yer bulması tesadüf değildir. Bu tipler, devletin yaşam kodlarını en fazla uygulayanlar arasından seçilir. Özgürlüğe, doğrulara en fazla saldıranlar, gerçekleri çarpıtanlarda bunlardır. Kapitalist sistemin göz alıcı müsvedde parçaları olmak için birbirleri ile yarış halinde çalışırlar. Bu hali ile en yaranmacı tiplemeler olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Dolayısı ile burada kadına yer yoktur ve yahut varsa bile yalanları daha çarpıcı vermenin nesneleri olarak kullanılırlar. 

Gurbetelli Ersöz arkadaşımızı işte tam bu nokta da anlamlandırmamızın önemli olacağını düşünüyorum. 1990 Türk özel savaşının en yoğun yaşandığı yıllarda özgür gazeteciliğin temsilcisi olabilmek, genel sorumluluğunu üstlenmek yoğun bir hakikat savaşçısı olmayı gerektirir. 90 yıllar gazetecilik yapabilmek, özgür sesin temsilciliğini yapmak kelle de koltuk çalışmayı gerektiriyordu. Bu yıllar da gazetecilere yapılan faili meçhul infazlar hala akıldadır. Gurbetelli arkadaş verili sistem içinde güçlü bir yer edinmiş olmasına rağmen, tüm bunları elinin tersi ile iterek, yaşamın doğru hakikatlerine ulaşmak için Kürt özgürlük mücadelesine gözünü bile kırpmadan katılmasını bildi. Kadın özgürlük mücadelesinde öncülük rolünü basın-yayın alanın da güçlü oynayarak gerçekleştirdi. Kadınların basın- yayın alanın da varlıklarının bile tartışıldığı bir dönem de, Özgür gazeteciliğin genel sorumluluğunu yapabilmenin iradesini ortaya koyabilmek yaşama dair tercihlerin çok güçlü yapılabilmesinden kaynağını almaktadır. Özgür yaşam tercihi Gurbetelli arkadaşın şahsında çarpıcı yansımaktadır.

 Gurbetelli arkadaş Özgür kadın sesinin, kadın düşüncelerinin, kadın manşetlerinin, kadın renginin Medya da güçlü bir temsilcisi olarak yer aldı. Özgür kadın basıncı lığının temel taşlarından ve kaynaklarından olmasını bildi. Devletin hapishanelerinde yattı. Ağır işkenceler gördü. Legal olarak bu alanda çalışma imkanları kalmayınca da yönünü özgür dağlara verdi. Hakikat arayıcısı, savunucusu olarak özgürlük saflarında mücadelesini, bir kadın öncüsü olarak devam ettirdi.

Bugünlerde AKP, 1990’lı yıllardan on kat daha fazla özel savaş yöntemlerini devrede tutuyor. Halka, Halkın iradesi olan siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, Medyanın kurum kuruluşlarına azgınca saldırıyor. Yalan hakikatinin üzerini demokrasi güçlerine saldırarak örtmeye çalışıyor. Özgür Medyanın da bu denli saldırı ve baskı altında tutulması bu yönü ile anlaşılırdır.

 AKP’nin özgürlük-demokrasi çizgisinde yürüyen hiçbir gazeteciye tahammülü yoktur. Para, mevki vb yollarla denetime alamadıklarını bu kez tehdit, dayak atma, ölüm tehditleri savurarak sindirmek istiyor. En radikal olanlarını, hakikatin sesini en yalın duyurmak isteyenleri ise terörist olarak yaftalayarak infaz ediyor.  Tam da böylesi bir dönem de 7 Ekim 1997 yılında şehit düşmüş olan Gurbetelli arkadaşın mücadelesini anlamlandırmak, özgürlük ve demokrasi mücadelesini derinleştirmekten geçiyor. Gurbettelli arkadaş özgür gazeteciliğin gür kadın sesi olmayı; ezilenlerin, demokrasi, özgürlük, adalet savaşında güçlü yer alarak başarmıştı. 

 Köleleştirilmiş, susturulmuş, kendisi olmaktan çıkmış, başkalaşıma uğramış kişilikler yaşarken esasında ölmüşlerdir. Hakikatleri bilen ama susan, hakikatleri savunamayan kişilikler yalan rüzgarların sesleri haline gelirler. İşte tam bu nokta da Gurbetelli Ersöz arkadaşımızı bir kez daha saygı ile anıyorum. Hakikatin sesi özgürlük bilinci ve iradesi ile donatılmış kadınlarda daha gür çıkar. Gurbetelli ERSÖZ arkadaş hakikatin yaman sesi olarak özgürlük mücadelesi tarihinde bir yıldız olarak parlamaktadır.

BESE Erzincan

Özgür Blog
Özgür Blog

Özgür Blog, Özgür Gündem gazetesinin bloğudur. Gündemini özgürce yaz...

Önceki

HRANT DİNK’İN ANISINA BAĞLI KALMAK

Sonraki

THE NEO-KÜRT